Tak prezentuje się koszulki tegorocznego sportowego weekendu w Henrykowie.