W 2023 roku organizator przygotował następujące nagrody dla najlepszych kobiet i mężczyzn:

MEGA

 1. 500
 2. 300
 3. 200

MINI

 1. 300
 2. 200
 3. 100

Fundatorem nagród są:

Gmina Ziębice

firma ERGOTOP sp. z o. o. w Ziębicach – Prezes Pan Daniel Sekuła

firma AGROWIEC w Starczówku – właściciel Pan Remigiusz Weżgowiec

Radni Rady Powiatu Ząbkowickiego: Pan Robert Szwarc, Pan Piotr Pęcak i Pan Andrzej Regner

Radni Rady Miejskiej w Ziębicach:

 1. Pani Agata Sobków – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach
 2. Pani Beata Pustułka
 3. Pani Jolanta Bednarz
 4. Pani Edyta Sopuch
 5. Pan Wiesław Sala
 6. Pan Wacław Iskra
 7. Pan Mariusz Jaźwiec
 8. Pan Bartosz Kąfera
 9. Pan Jerzy Koprowski
 10. Pan Marek Kuriata
 11. Pan Władysław Lach
 12. Pan Piotr Osiadacz
 13. Pan Janusz Sobol
 14. Pan Wiktor Ochał
 15. Pan Jan Przyszlakiewicz