Tak prezentuje się projekt chusty wielofunkcyjnej tegorocznego sportowego weekendu w Henrykowie.